Privacy Policy

Chính sách Bảo mật của Amoxicillinx.com

Cảm ơn bạn đã truy cập vào Amoxicillinx.com. Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web Amoxicillinx.com.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau đây:

  • Thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, gửi bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên lạc trên trang web.
  • Thông tin về giao dịch mua hàng và thanh toán.
  • Thông tin mà bạn cung cấp khi tham gia khảo sát hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Gửi cho bạn thông tin liên quan đến đơn hàng, bản tin hoặc thông tin marketing và quảng cáo (nếu bạn đã đăng ký nhận).
  • Phản hồi lại các yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn của dữ liệu khi truyền qua internet do sự hiện diện của các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

  • Với các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

5. Quyền lựa chọn và quyền truy cập

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

Bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố rõ ràng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những điều khoản đã được cập nhật.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web Amoxicillinx.com, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Kết thúc Chính sách Bảo mật